Majsterek Debeściak - z nami sam wszystko naprawisz - Rules
Majsterek Debeściak - z nami sam wszystko naprawisz Rules

                                                               Regulamin 
1.Każdy przebywający na stronie jest jej użytkownikiem i powinien zapoznać się z regulaminem jak i godzić z jego przestrzeganiem.Przebywając na stronie www.majsterek-debeściak.pl jest świadom w pełnym zakresie jego akceptacji regulaminu.
2. Nie wolno pobierać filmów ani zadnych innych materiałów będących na stronie bez zgody Administratora.
3. Zezwala się na umieszczanie linków do filmu na innych stronach internetowych (np fora,...).
4.Na wykorzystanie filmu bądź materiałów ze strony w celach komercyjnych lub innych promocjach,... musi zostać wyrażona pisemna zgoda Administratora strony.
5. Każdy temat może zostać skasowany bądź poprawiony przez moderatora.
6.Regulamin w każdej chwili może zostać zmieniony. Administrator nie ma obowiązku informować o tym użytkowników forum .
7.Regulamin dotyczy każdego użytkownika który korzystając że strony automatycznie go akceptuje.
8.Użytkownik zgadza się we własnym zakresie dopilnować czy w regulaminie nie zaszły zadne zmiany. W razie zmian w regulaminie dalej korzystając lub przebywając na stronie "majsterek-debeściak.pl" użytkownik zgadza się z nimi i godzi się ich przestrzegać oraz wyraża na nie zgode.
9.Zabrania się modyfikacji strony bądz jakich kolwiek jej materiałów bez pisemnej zgody Administratora
10.Każdy użytkownik umieszczający jakie kolwiek materiały na stronie posiada do nich prawa autorskie na stałe i bierze pełną odpowiedzialność za umieszczenie ich na stronie.
11.Użytkownik zgadza się nie umieszczać na stronie zadnych materiałów nie zgodnych z prawem.
12.Zabrania się umieszczania na stronie materiałów takich jak:
        a)erotycznych
        b)obrazliwych mogących urażić innych
        c)przemocy
        d)propanowania używek mogących szkodzić zdrowiu
        e)naruszających prawa autorskie
        f)pobranych materiałów z internetu bez zgody autora mającego          prawa autorskie.
13.Każdy majsterkujący wzorujący się na filmikach majstruje na własną odpowiedzialność filmiki ukazują tylko jak majstrował kto inny.

14.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakie kolwiek powstałe podczas majsterkowania uszkodzenia wszystkie schematy i porady są dla osób posiadający umiejętności aby samemu naprawiać.

15.Filmiki ze strony "majsterek-debeściak.pl" mają na celu ułatwienie w rozebraniu i złożeniu bądź naprawie.

16. Każdy zamieszczający ogłoszenie w dziale giełda godzi się rozwiązać wszelkie problemy wynikające zamieszczenia ogłoszenia we własnym zakresie (poniżej dokładniejszy regulamin działu "giełda ogłoszenia"

17. Każdy korzystający z działu giełda godzi się sam zapoznać z oferowanym przedmiotem przed jakimikolwiek kosztami i zobowiązaniami. Strona nie ponoś odpowiedzialności za zamieszczone na niej opisy przedmiotów i nie rozwiązuje konfliktów powstałych podczas porozumienia dwóch stron (poniżej dokładniejszy regulamin działu "giełda ogłoszenia".

18. Każdy zamieszczający ogłoszenie w dziale giełda godzi się jak najdokładniej opisać wystawiany przedmiot i podać kontakt telefoniczny w każdym ogłoszeniu (poniżej dokładniejszy regulamin działu "giełda ogłoszenia".

19. Nie prawdziwe ogłoszenia zamieszczone w dziale giełda będą usuwane (poniżej dokładniejszy regulamin działu "giełda ogłoszenia".

20. Hostując plik jesteś świadom przepisów prawa i godzisz się nie umieszczać zawartości z nim sprzecznych.

21. Wrzucając plik na Hosting majsterek-debeściak.pl zdajesz sobie sprawę z każdej możliwości jaką udostępnia ci Hosting majsterek-debeściak.pl. W zupełności ci to wystarcza i zgadzasz się z tym w przeciwnym wypadku nie korzystaj z Hostingu majsterek-debeściak.pl.

22. Każdy wrzucający plik na stronę majsterek-debeściak.pl/hosting jest świadom konsekwencji prawnych. Za każdy wrzucony plik odpowiada wrzucający go użytkownik internetu.


                                Regulamin ogłoszeń

Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie na stronie majsterek-debesciak.pl
Towar ogłoszenia - przedmiot zawarty w ogłoszeniu celem sprzedaży, zamiany czy kupna.

Aktualizacja 24.05.2018: Każdy zamieszczając treści zawierające wszelkie dane osobowe (swoje lub osób trzecich) na stronie majsterek-debesciak.pl oraz mam24.pl godzi sie na ich przetwarzanie, publikacje bierze na siebie pelna odpowiedzialnosc za nie zgodnie z regulaminem i europejskim prawem RODO jak I godzi sie na dokonanie zmian w nich przez modelatora, usunięcia ich bez poinformowania go.

1. Umożliwia się umieszczanie ogłoszeń na stronie majsterek-debeściak.pl jeśli regulamin ogłoszeń zostanie zaakceptowany i w ogłoszeniu zostaną zachowane warunki zapisane w regulaminie.
2. Administracja ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub konta użytkownika jeśli uzna jego niezgodność z regulaminem lub uzna naruszenie jakich kolwiek zasad.
3. Zabrania się umieszczania ogłoszenia:
   1. którego przedmiotem sprzedaży/kupna/zamiany jest przedmiot naruszający prawo.
   2. które będzie naruszać spokój, dobre imię osób trzecich.
   3. wprowadzającego w błąd.
   4. naruszają prawa autorskie lub inne
   5. sprzedawania środków odurzających niezgodnych z prawem
   6. zawierających treści, filmy, zdjęcia lub inne z pornografią szczególnie poniżej 15roku życia
   7. zawierających przemoc ze zwierzętami
   8. broni, amunicji, miotaczy gazu, paralizatorów, … wszystkiego na o potrzebne jest zezwolenie prawne lub rejestracja prawna.
   9. wszelkich znaków treści głoszących rasizm, różnice narodowościowe, etniczne, wyznaniowych czy jakich kolwiek.
   10. naruszające dobra osobiste.
   11. towary oprogramowania, filmy, muzykę, bajki, … wszystko co narusza prawa autorskie/własność prywatną,…
   12. alkoholi, papierosów, tytoniu, narkotyków oraz zamienników nieważne czy zgodne z prawem czy nie , psychotropów, … wszelkich odurzających.
   13. organów ludzkich, zwierzęcych
   14. podróbek czyi nie wprowadzać klienta w błąd
   15. niczego co żywe bądź nie żywe w kawałkach czy w całości
   16. akcji, obligacji, udziały, wierzytelności, ubezpieczeń, innych papierów wartościowych, polisy,… nic finansowego
   17. niebezpiecznych substancji mogących zagrażać życiu np.(kwasy, karbid, paliwa)
   18. substancji wybuchowych, materiałów pirotechnicznych
   19. lekarstw z recepty
   20. zwierząt żywych czy martwych
   21. naruszających przepisy prawa
   22. wszelkich kont komunikatorów, majli, …
   23. danych osobowych
   24. przedmiotów do których sprzedaży nie jesteśmy upoważnieni.
   25. wszelkich narzędzi zabronionych przez prawo
   26. żadnego rodzaju pornografii
   27. dokumentów wydanych już
   28. wszelkich prac na studia, licea, do szkół
   29. towarów zapewniających rabat.
   30. kucze aboneckie, i inne tym podobne

4. Właściciel strony i administracja nie odpowiadają za:
   a) brak zainteresowania ogłoszeniem, przedmiotem, ... bądź czym kolwiek zamieszczonym w dziale ogłoszeń.
   b) nie udane transakcje.
   c) niezadowolenie której kolwiek ze stron po lub przed zakończeniem transakcji.
   d) niezgodności treści ogłoszenia z przedmiotem transakcji.
   e) cene zamieszczoną w ogłoszeniu.
   f) doprowadzenie do zadawalającej finalizacji ogłoszenia jest to tylko w kwesti ogłoszeniodawcy i zaineresowanego ogłoszeniem.
   g) dotrzymania treści umowy podczas tranzakcji zawartej miedzy ogłoszeniodawcą a zainteresowanym.
   h) powstałe problemy z winy siły wyższej.
   i) prawidłowe rozwiązanie problemu rękojmi czy gwarancji przedmiotu ogłoszenia.
   j) składanie obietnic, oświadczeń zawierania umów miedzy stronami ogłoszenia.
   k) usunięcie ogłoszenia.
   l) zamianę treści ogłoszenia.
   m) umieszczenie w ogłoszeniu niezgodności z prawem.
   n) wystawienie ogłoszenia jak i zamiany w nim. Odpowiedzialny za całe ogłoszenie jest ogłoszeniodawca.
   o) ogłoszenie zostanie usunięte przez administracje jeśli administracja uzna nie zgodność ogłoszenia z regulaminem bądź uzna niezgodność z ogłoszenia z prawidłową funkcją działu ogłoszeń według właściciela strony.
5. Ogłoszenie pochodzi od ogłoszeniodawcy który w 100% jest odpowiedzialny za jego treść zdjęcia, filmy, ... i gwarantuje ze nie narusza nimi prawa ani żadnych innych praw osób trzecich, autorskich, ... .
6. W ogłoszeniu zamieszczone są numery kontaktowe ogłoszeniodawcy (tel./skype/gg) konieczne do możliwości skontaktowania się zainteresowanego z ogłoszeniodawcą. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu więc właściciel strony majsterek-debściak.pl nie odpowiada za używanie ich przez osoby trzecie.
7. Numery kontaktowe jak i miejsce przebywania towaru ogłoszenia widoczne są przez każdego użytkownika Internetu.
8. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru.
9. Zamieszczenie i publikowanie ogłoszenia na stronie majsterek-debeściak.pl jest darmowe.
10. Opis towaru w ogłoszeniu powinien jak najprościej opisywać stan faktyczny towaru w żaden sposób nie powinien wprowadzać w błąd. Zabrania się odwoływania do parametrów/danych towaru na innych stronach internetowych portalach itp. Odwoływanie się do nich w ogłoszeniu przez pośrednictwo innych stron niż majsterek-debesciak.pl jest zabronione .
11. Właściel strony oraz administracja starają się publikować ogłoszenia nie tylko na stronie majsterek-debeściak.pl ale także w innych mediach, gazetach, ...
12. Ogłoszeniodawca zgadza się na publikacje wszystkich zamieszczonych przez siebie treści, zdjęć, filmików w ogłoszeniu na stronie majsterek-debesciak.pl i nie tyko.
13. Utworzenie konta i zamieszczanie ogłoszenia przez użytkownika Internetu jest jedno znaczne ze zgodą na regulamin strony majsterek-debesciak.pl
14. Regulamin strony majsterek-debesciak.pl w każdej chwili może się zamienić każdy użytkownik, ogłoszeniodawca zgadza się sam kontrolować zmiany w regulaminie. Administracja i właściciel strony majsterek-debesciak.pl nie ma obowiązku nikogo o tym powiadamiać.
15. Założenie konta i zamieszczenie ogłoszenia na stronie majsterek-debeściak.pl zapewni dostęp do dokonania zmian w ogłoszeniu, kontaktu z innymi użytkownikami strony majsterek-debeściak.pl.
16. Dostęp do konta użytkownika jest dopiero po zalogowaniu się.
17. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto.
18. Strona majsterek-debeściak.pl użycza tylko możliwości publikowania ogłoszenia nie odpowiada za jakie kolwiek powstałe spory problemy.
19. W trakcje publikacji ogłoszenia ogłoszeniodawca ma możliwość Edycji swojego ogłoszenia.
20. Właściciel ani administracja nie odpowiadają za legalność towaru, prawdziwość opisu jakość, staranność wykonania towaru,... . Wszystkie te i inne sprawy są w kwestii ogłoszeniodawcy i zainteresowanego.
21. Zasada wystawienia opini sprzedającemu i kupującemu polega na:
a) Przed zakupem i dokonaniem płatności skontaktuj się ze sprzedającym telefonicznie, wiadomością lub majlowo ustal wszystkie cechy produktu i etapy tranzakcji po czym jeśli tranzakcja ma dojść do skutku poproś sprzedającego o umożliwienie ci wystawienia jemu opini. Pamientaj opinie sprzedającemu możesz wystawić tylko wtedy jęśli dokonałeś wpłaty za produkt dowodem możliwości wysawienia opini jest dowód wpłaty na podane konto w profilu sprzedawcy.
b) Sprzedający po otrzymaniu płatności ma możliwość wysawienie opini kupującemu, który zgadzaz się na to automatycznie gdy prosi o możliwość wystawienia opini sprzedającemu przed dokonaniem wpłaty na konto za sprzedawany produkt, opinia wystawiana jest obu stronom tranzakcji.
c) Wystawianie opini jest obustronie dobrowolne i nie konieczne zależne tylko od stron tranzakcji i administracji.
d) Zabrania się umieszczania w komentarzach słów obraźliwych, słów niezgodnych z prawem i zasadami dobra ogólnego.
e) Zezwalając na wystawienie opini godzisz się na możliwe inną treść jaką chciał byś otrzymać, treść opini to zdanie stron tranzakcji o sobie na wzajem.
f) Możliwość usunięćia i edytowania opini ma tylko administracja portalu http//: Mam24.pl