Regulamin ogłoszeń

Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie na stronie Mam24.pl, Majsterek-Debeściak.pl
Towar ogłoszenia - przedmiot zawarty w ogłoszeniu celem sprzedaży, oddania za darmo, zamiany czy kupna.


Aktualizacja 24.05.2018: Każdy zamieszczając treści zawierające wszelkie dane osobowe (swoje lub osób trzecich) na stronie majsterek-debesciak.pl oraz mam24.pl godzi sie na ich przetwarzanie, publikacje bierze na siebie pelna odpowiedzialnosc za nie zgodnie z regulaminem i europejskim prawem RODO jak I godzi sie na dokonanie zmian w nich przez modelatora, usunięcia ich bez poinformowania go.

1. Umożliwia się umieszczanie ogłoszeń na stronie Mam24.pl i Majsterek-Debeściak.pl jeśli regulamin ogłoszeń zostanie zaakceptowany i w ogłoszeniu zostaną zachowane warunki zapisane w regulaminie.
2. Administracja ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub konta użytkownika jeśli uzna jego niezgodność z regulaminem lub uzna naruszenie jakichkolwiek zasad.
3. Zabrania się umieszczania ogłoszenia:
   1. którego przedmiotem sprzedaży/kupna/zamiany jest przedmiot naruszający prawo.
   2. które będzie naruszać spokój, dobre imię osób trzecich.
   3. wprowadzającego w błąd.
   4. naruszają prawa autorskie lub inne
   5. sprzedawania środków odurzających niezgodnych z prawem lub wymagających zezwolenia.
   6. zawierających treści, filmy, zdjęcia lub inne z pornografią szczególnie poniżej 18 i 15 roku życia
   7. zawierających przemoc ze zwierzętami
   8. broni, amunicji, miotaczy gazu, paralizatorów, … wszystkiego na o potrzebne jest zezwolenie prawne lub rejestracja prawna.
   9. wszelkich znaków treści głoszących rasizm, różnice narodowościowe, etniczne, wyznaniowych czy jakich kolwiek.
   10. naruszające dobra osobiste.
   11. towary oprogramowania, filmy, muzykę, bajki, … wszystko co narusza prawa autorskie/własność prywatną,…
   12. alkoholi, papierosów, tytoniu, narkotyków oraz zamienników nieważne czy zgodne z prawem czy nie , psychotropów, … wszelkich odurzających.
   13. organów ludzkich, zwierzęcych
   14. podróbek czyli nie wprowadzać klienta w błąd
   15. niczego co żywe bądź nie żywe w kawałkach czy w całości
   16. akcji, obligacji, udziały, wierzytelności, ubezpieczeń, innych papierów wartościowych, polisy,… nic finansowego
   17. niebezpiecznych substancji mogących zagrażać życiu np.(kwasy, karbid, paliwa)
   18. substancji wybuchowych, materiałów pirotechnicznych
   19. lekarstw z recepty
   20. zwierząt żywych czy martwych
   21. naruszających przepisy prawa
   22. wszelkich kont komunikatorów, maili, …
   23. danych osobowych
   24. przedmiotów do których sprzedaży nie jesteśmy upoważnieni.
   25. wszelkich narzędzi zabronionych przez prawo
   26. żadnego rodzaju pornografii
   27. dokumentów wydanych już
   28. wszelkich prac na studia, licea, do szkół
   29. towarów zapewniających rabat.
   30. Abonamenty, i inne tym podobne

4. Właściciel strony i administracja nie odpowiadają za:
   a) brak zainteresowania ogłoszeniem, przedmiotem, ... bądź czymkolwiek zamieszczonym w dziale ogłoszeń.
   b) nie udane transakcje.
   c) niezadowolenie którejkolwiek ze stron po lub przed zakończeniem transakcji.
   d) niezgodności treści ogłoszenia z przedmiotem transakcji.
   e) cenę zamieszczoną w ogłoszeniu.
   f) doprowadzenie do zadowalającej finalizacji ogłoszenia jest to tylko w kwestii ogłoszeniodawcy i zaineresowanego ogłoszeniem.
   g) dotrzymania treści umowy podczas transakcji zawartej między ogłoszeniodawcą a zainteresowanym.
   h) powstałe problemy z winy siły wyższej.
   i) prawidłowe rozwiązanie problemu rękojmi czy gwarancji przedmiotu ogłoszenia.
   j) składanie obietnic, oświadczeń zawierania umów między stronami ogłoszenia.
   k) usunięcie ogłoszenia.
   l) zamianę treści ogłoszenia.
   m) umieszczenie w ogłoszeniu niezgodności z prawem.
   n) wystawienie ogłoszenia jak i zamiany w nim. Odpowiedzialny za całe ogłoszenie jest ogłoszeniodawca.
   o) ogłoszenie zostanie usunięte przez administracje jeśli uzna ona nie zgodność ogłoszenia z regulaminem, bądź niezgodność ogłoszenia z prawidłową funkcją działu ogłoszeń według uznania administracji portalu.
   p) całkowitą odpowiedzialność za skutki ogłoszenia ponosi osoba wystawiająca ogłoszenie w portalu Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl
5. Ogłoszenie pochodzi od ogłoszeniodawcy który w 100% jest odpowiedzialny za jego treść zdjęcia, filmy, ... i gwarantuje ze nie narusza nimi prawa ani żadnych innych praw osób trzecich, autorskich, ... .
6. W ogłoszeniu zamieszczone są numery kontaktowe ogłoszeniodawcy (tel./skype/gg) konieczne do możliwości skontaktowania się zainteresowanego z ogłoszeniodawcą. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu więc właściciel strony majsterek-debściak.pl nie odpowiada za używanie ich przez osoby trzecie.
7. Numery kontaktowe jak i miejsce przebywania towaru ogłoszenia widoczne są przez każdego użytkownika Internetu.
8. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru.
9. Zamieszczanie i publikowanie ogłoszenia na stronie Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl jest darmowe, według uznania administracji..
10. Opis towaru w ogłoszeniu powinien jak najprościej opisywać stan faktyczny towaru w żaden sposób nie powinien wprowadzać w błąd. Zabrania się odwoływania do parametrów/danych towaru na innych stronach internetowych portalach itp. Odwoływanie się do nich w ogłoszeniu przez pośrednictwo innych stron niż majsterek-debesciak.pl jest zabronione .
11. Administracja stara się publikować ogłoszenia nie tylko na stronie Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl ale także na innych stronach internetowych, portalach, mediach, gazetach, ...
12. Ogłoszeniodawca zgadza się na publikację wszystkich zamieszczonych przez siebie danych osobowych, treści, zdjęć, filmików w ogłoszeniu na stronie Mam24.pl , Majsterek-Debesciak.pl i nie tyko.
13. Utworzenie konta i zamieszczanie ogłoszenia przez użytkownika Internetu jest jednoznaczne ze zgodą na regulamin strony Mam24.pl , Majsterek-Debesciak.pl
14. Regulamin strony Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl w każdej chwili może się zamienić każdy użytkownik, ogłoszeniodawca zgadza się sam kontrolować zmiany w regulaminie. Administracja i właściciel strony Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl nie ma obowiązku nikogo o tym powiadamiać.
15. Założenie konta i zamieszczenie ogłoszenia na stronie Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl zapewni dostęp do dokonania zmian w ogłoszeniu, kontaktu z innymi użytkownikami strony Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl.
16. Dostęp do konta użytkownika jest dopiero po zalogowaniu się.
17. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto.
18. Strona Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl użycza tylko możliwości publikowania ogłoszenia nie odpowiada za jakiekolwiek powstałe spory problemy.
19. W trakcie publikacji ogłoszenia ogłoszeniodawca ma możliwość Edycji swojego ogłoszenia do chwili zablokowania tej możliwości przez administrację bez podania przyczyny.
20. Właściciel ani administracja nie odpowiadają za legalność towaru, prawdziwość opisu jakość usługi, staranność wykonania towaru,... . Wszystkie te i inne sprawy są w kwestii ogłoszeniodawcy i zainteresowanego główne zasady dobrego obyczaju.
21. Zasada wystawienia opinii sprzedającemu i kupującemu polega na:
a) Przed zakupem i dokonaniem płatności skontaktuj się ze sprzedającym telefonicznie, wiadomością lub mailowo ustal wszystkie cechy produktu i etapy transakcji po czym jeśli transakcja ma dojść do skutku poproś sprzedającego o umożliwienie ci wystawienia jemu opinii. Pamiętaj opinie sprzedającemu możesz wystawić tylko wtedy jęśli dokonałeś wpłaty za produkt dowodem możliwości wystawienia opini jest dowód wpłaty na podane konto w profilu sprzedawcy.
b) Sprzedający po otrzymaniu płatności ma możliwość wystawienie opinii kupującemu, który zgadzasz się na to automatycznie gdy prosi o możliwość wystawienia opini sprzedającemu przed dokonaniem wpłaty na konto za sprzedawany produkt, opinia wystawiana jest obu stronom transakcji.
c) Wystawianie opini jest obustronnie dobrowolne i ale konieczne zależne tylko od stron transakcji i administracji.
d) Zabrania się umieszczania w komentarzach słów obraźliwych, słów niezgodnych z prawem i zasadami dobrego obyczaju.
e) Zezwalając na wystawienie opinii godzisz się na możliwe inną treść jaką chciałbyś otrzymać, treść opini to zdanie stron transakcji o sobie nawzajem.
f) Możliwość usunięcia i edytowania opini ma tylko administracja portalu http//: Mam24.pl , Majsterek-Debeściak.pl
g) Właściciel i administracja nie odpowiadają za treść komentarza nie mają obowiązku zmiany treści czy jej usunięcia na czyjąkolwiek prośbę, zalecenie, pozostaje to tylko w kwestii administracji.
22. Zamieszczając ogłoszenie ogłoszeniodawca godzi się na przechowywanie jak i przetwarzanie treści ogłoszenia, zdjęć jak i wszelkich danych zamieszczonych na stronach Mam24.pl ,Majsterek-Debeściak.pl